Haber Detayı
07 Haziran 2016 - Salı 17:36
 
EĞİTİM SİL BAŞTAN
DİĞER Haberi
EĞİTİM SİL BAŞTAN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, kısa sürede “eğitim eylem planını” hazırlayarak yürürlüğe koyacak. Performansa göre Türkiye’den sağlanacak ödeneklerle desteklenecek reform paketi ile desteklenecek. Ağustos 2016 sonuna kadar, eğitim eylem planı yürürlüğe girecek Performans ölçümü ile devam edecek süreçte, bakanlık ve sendikalar arasında ciddi tartışmaların yaşanması bekleniyor. Öğretmenlerin derse girdiği saatler çok düşük bulunurken ,bunun artırılması gündemde. Buna göre öğrencilerin bir yılda gördüğü ders sayısı ve öğretmen başına ders yükü de dünya ortalamalarının çok altında olarak tespit edildi. 2014 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 9 civarında olurken, bu rakam OECD ortalamalarından öğretmen başına 14 çocuk olarak belirlendi. “Eylem 15” olarak protokolde Eğitim ile ilgili değişim paketi,  “EYLEM 15: Eğitim Sisteminde Kaynaklar Verimli Kullanılacak ve Eğitim Ülke İhtiyaçlarına Göre Yönlendirilecektir” denilerek pakette yer aldı. Yol haritası ise altı maddede toparlandı. İşte o altı madde: Eğitimde yıllık ders saati sayısı uluslararası standartlara yaklaştırılacaktır. Öğretmenlerin ders yükü OECD ortalamasına yükseltilecek ve eşitlik ilkesi doğrultusunda yeniden dağıtılacaktır. Eğitim sistemi ile işgücü piyasa­sı arasındaki uyumun sağlanması ve iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetilerin ka­zandırılması amacıyla mesleki eğitim teşvik edilecek ve girişimcilik kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı altında uluslararası standartlara uygun bir ölçme ve değerlendirme sistemi oluşturulacak ve denetlemeler yapılacaktır. Yükseköğretimde burslar,yetişmiş insan gücü ihtiyacını da dikkate alarak, öğrencinin başarı durumu, ailesinin ekonomik durumu gibi ölçütler esas alınarak yeniden düzenlenecektir. Yükseköğretimde öğrenim kredisi sistemi getirilecektir.  Köklü reform kaçınılmaz “Eğitimde neden reform yapılması gerektiği” sorusuna yanıt veren protokoldeki ilgili kısım ise şu tespit ve rakamlardan oluşuyor: “GEREKÇE: 2014-2015 eğitim döneminde yükseköğretim hariç eğitim sisteminde yer alan öğrenci sayısı 47.463 olup bu sayı yıllık olarak ortalama yüzde 1 ile 2 oranında artmaktadır. Bu öğrencilerin 38.187’si devlet okullarında 9.271’i ise özel okullarda eğitim görmektedir. Devlet okullarında eğitim gören öğrenci sayısı son 6 yıldır nerdeyse değişmezken özel okullarda okuyan öğrenci sayısı hızla artmaktadır. Bu durum kamu tarafından sunulan eğitim hizmetinden vatandaşların memnun olmadığını, dolayısıyla özel okullara doğru bir kayma olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan devletin okullarda eğitim gören bir öğrenci için yaptığı harcama yıllık olarak 10.000 TL’nin civarındadır. Bu rakam Türkiye’de 3.500 TL civarındadır. Bu yüksek maliyete rağmen okulların fiziksel koşulları oldukça yetersiz olup maliyetin en büyük kısmını öğretmen maaşları oluşturmaktadır. Öğrencilerin bir yılda gördüğü ders sayısı ve öğretmen başına ders yükü de dünya ortalamalarının çok altındadır. 2014 yılında öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 9civarında olup bu oran OECD ortalamalarından (öğretmen başına 14) çok düşüktür. Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmemiş olması ara eleman açığı doğurmaktadır.  Yükseköğretime geçiş standartları düşük ve çok kolaydır. Bu durum bir yandan mesleki ve teknik eğitime yönelik talebi azaltırken, diğer yandan yükseköğretimin kalitesini düşürmektedir. Bu nedenlerle burs uygulaması ülkenin eleman ihtiyacı, öğrencinin başarısı, ailenin ekonomik durumu dikkate alınarak yeniden tanzim edilmelidir. Tüm bu sorunlar eğitim sisteminde köklü bir reformu kaçınılmaz kılmaktadır.” Performans neye göre belirlenecek? 2016- 2018 dönemi boyunca, eğitim sistemindeki hükümet performansı da rakamlarla ölçülebilir olacak. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren ders saatlerinin OECD ülkelerinin seviyesine yükseltilmiş olacak. Burs Tüzüğünde gerekli değişikliklerin yapılarak yürürlüğe girecek. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren öğrenci desteklerinde kredi sistemine geçilecek. Mesleki ve teknik öğrenim gören öğrenci sayısındaki artış sağlanacak. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başından itibaren norm kadronun uygulanması. İŞTE FAALİYET TABLOSU:   Faaliyetler Süre Sorumlu Kurumlar 1. Eğitim eylem planı hazırlanarak yürürlüğe konulacaktır. Ağustos 2016 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 2. Burs harcamalarını azaltacak şekilde burs kriterleri değiştirilecektir. Haziran 2016 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 3. Burs Tüzüğü kredi uygulamasıyla eş zamanlı biçimde değiştirilecektir. Eylül 2017 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 4. Kredi uygulaması için gerekli yasal mevzuat uygulamaya konacaktır. Eylül 2017 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı 5. Norm kadroya geçilecektir. Mevcut öğretmenler buna göre dağıtılacaktır. Ağustos 2016 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı
Kaynak: Editör:
Etiketler: EĞİTİM, SİL, BAŞTAN,
Yorumlar
Haber Yazılımı