Haber Detayı
21 Ağustos 2019 - Çarşamba 18:11
 
ESENYEL DEN KAPALI MARAŞ İLE İLGİLİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Konaklama ve Turizm İşletmeciği Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. İsmet Esenyel, yaz okulu bünyesinde bulunan öğrencileri ile birlikte “Kapalı Maraş” ile ilgili gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.
- Haberi
ESENYEL DEN KAPALI MARAŞ İLE İLGİLİ KAMUOYU ARAŞTIRMASI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Konaklama ve Turizm İşletmeciği Yüksekokulu Akademisyeni Doç. Dr. İsmet Esenyel, yaz okulu bünyesinde bulunan öğrencileri ile birlikte “Kapalı Maraş” ile ilgili gerçekleştirdiği anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Doç.Dr.İsmet Esenyel Kapalı Maraş hakkında yerel halk ve turist ile yapılan anket ile ilgili yaptığı açıklamada, üniversitelerinin görevlerinden birisnin de, toplumun nabzını tutarak, ortaya çıkan verileri kamuoyu ile paylaşmak olduğunu belirterek, yaz okulu bünyesinde ders alan öğrencileri ile birlikte “Kapalı Maraş” üzerine bir anket çalışması gerçekleştirdikleirnisöyledi. Maraş ile ilgili, toplumda nasıl algı yarattıldığını, Kapalı Maraş’ın toplum gözünde yaratılan algıyla birlikte neleri hayal ettiğini ve adamızı ziyaret eden turistlerinde Kapalı Maraş’a bakış açılarını ölçebilen bir anket çalışması gerçekleştirdikleirni ifade eden Esenyel,toplamda 1400 Kıbrıs Vatandaşı ve 1060 turist ile bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu anket sorularının içinde Kapalı Maraş’ın turizme olan etkileri, Maraş açıldıktan sonra ekonomiye, iş gücüne ve turizmin çarpan etkisine olan etkileri ile birlikte bir ölçme ve değerlendirme yaptık. Çok güzel sonuçlar aldık. Halkımız mükemmel bir şekilde objektif yanıtlar verdi. Maraş’ın uluslararası hukuk zemine taşınmasından , Maraş’ın şuan ki yasal statüsüyle Türk otoritesi altında 1974 yılı öncesinde ki sakinlerinin oraya yerleşmesine nasıl bakıyorlar diye sorularda vardı.” Anket çalışmasının sonuçları ise şu iekildedir;

1- Yaş aralığı , demografik yapı , eğitim düzeyi ( Kıbrıs vatandaşı ) 1400 kişi Yaptığımız ankette, kişilerin yaş aralığı 21 ve 49 yaş arasındaki kişilerden seçildiğini görürken ( 68 ) oranında; bu kişilerin 1974 savaş sonrası doğduklarını da göz önünde bulundurursak; bu kişilerin fikir anlamında bariz bir şekilde, yaş grubu 55 ve üstü olan kişilerden ayrıldığını görmekteyiz. Bu kişilerin yaklaşık 64 oranında üniversite mezunu , 23 oranındakiler ise en az lise, ve diğerlerin de ortaöğretime kadar eğitim aldıklarını görüyoruz. Bu kişiler Girne ve civar köylerinde yaşayan yerli halktan kişiler.

2- Yaş aralığı, demografik yapı , eğitim düzeyi ( Turist ) 1060 kişi Yaptığımız ankette soru sorulan ve cevapları alınan turist kişilerin yaş aralığı genellikle 39- 59 yaş aralığındaki kişilerden seçildiğini görürken ( 45 ) oranında; bu kişilerin 59 yaş üstü olanlar 32 ve 18-39 yaş aralığında olanlar ise 23 olduğunu anlıyoruz. Turistlerin 64 dolayında olanlar TC, 32 .6 olanlar yabancı ( İngiliz, Alman, İskandinav, Polonya, İtalya, İran, Rus ) ve diğerlerinin 3,4 ise yerli turist olduğunu görmekteyiz. Bu kişilerin yaklaşık 53.5 oranında üniversite mezunu , 36 oranındakiler ise en az lise, ve diğerlerin 8,5 de sadece orta öğretime kadar eğitim aldıklarını görüyoruz. Şimdi bu aşamada fayda var ; reliability test dediğimiz Cronbach Alfa oranı 8,48 gibi bir rakam çıktı ki bu yapılan anketin sorularının ve kendi içerisindeki tutarlığın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. SPSS v,17 analizleri, tüm anketler birleştirilerek sonuçları elde edilidi. Standart deviation, skewness kurtosis, gibi önemli analizler yapıldı.

3- Kapalı Maraşın Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne olumsuz etkileri olmuştur. ( Yerli ) Kapalı Maraşın turizm sektörüne 58,5 oranında olumsuz etkisi olmuştur fikrine katılanların yanında, şiddetle katılanlar 32,5 civarındadır. Hiçbir etkisi olmamıştır diyenler 6 , bir fikrim yok diyenler ise 4 oranında ölçülmüştür. Yani anlaşılıyor ki, 90 seviyelerindeki bir oran ile, Maraşın kapalı oluşu yerli halkımız tarafından çok sıcak karşılanmamakta ve turizm açısından ve dolayısı ile ekonomik kayıp olarak büyük bir mahrumiyetin olduğu saptaması yapılmıştır.

4- Kapalı Maraşın Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne olumsuz etkileri olmuştur. ( turist ) Turistlerin Kapalı Maraşın yine Kuzey Kıbrıs Turizm sektörüne ve genellikle ekonomisine karşı olumsuz etki yarattığı görüşü hakım olmuştur. Bu verileri oranlayacak olursak; Kapalı   Maraşın turizm sektörüne 38,3 oranında olumsuz etkisi olmuştur fikrine katılanların yanında, şiddetle katılanlar 30,5 civarındadır. Hiçbir etkisi olmamıştır diyenler 13,3 bir fikrim yok diyenler ise 18,3 oranında ölçülmüştür. Bu veriler ışığında da anlaşılıyor ki,  31,6 seviyelerindeki bir oran ile, Maraşın kapalı oluşu turistler tarafından tam olarak olumsuz
görülmemektedir. Bu oran genellikle 76 oranında yabancılar TC harici olanlarca belirtildiğini de ifade edelim. Diğer 24 oranında ise TC turistler. Genel anlamda Maraşın yine kapalı oluşu turizm ve ekonomik kayıp olarak görüldüğü de teyid edilmiştir.

5- Maraşın Türk İdaresi ( otoritesi ) altında açılması ( Yerli ) Yerli insanımızın Maraşın Türk idaresi altında açılma fikrine 47,5 oranında katılanları 25 oranı ile şiddetle katılıyorum düşüncesi hâkim oldu. Bu da bize gösteriyor ki, halkımızınyaklaşık 72.5 lik bir bölümü bu fikre hâkim. Çok enteresan bir oranda ise 27,5 oranı ile herhangi bir fikrim yok, yani hem katılıyorum, hem de katılmıyorum yani kararsızım dedi. Bu da bize gösteriyor ki, Kıbrıs Türk Halkı içerisinde de Maraş ile ilgili kafalarda Türk İdaresi altında açılmasına bir kesim daha kararsız duruyor.

6- Maraşın Türk İdaresi ( otoritesi ) altında açılması ( Turist ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 15 Haziran- 7 Ağustos 2019 tarihlerinde ziyaret eden Turistlerin yaklaşık 1060 kişisi üzerinden yapılan bu anketin 48,3 oranındaki büyük bir kesimi
Maraşın Türk idaresi altında açılma fikrine hâkim oldukları anlaşılıyor. Turistlerin, Maraşın Türk idaresi altında şiddetle açılma fikri ise 13,3 .. Yani kısaca bu bölgenin Türk idaresi altında açılması gerekli diyen turistlerin oranı 61.6 .. Çok önemli bir rakam bu.. Bu oranı oluşturan TC menşeli Turistler yüzde 73. Yani 27 si yabancı turistlerin Türk İdaresi altında açılmalı diye özetlenebilir. Maraşın Türk İdaresi altında açılma fikrine karşı olanların sayısı ise 8,3 ile temsil edilirken; bu görüşe karşı kararsız olanların oranı ise gerçekten de yüksek.. Bu oran 30 civarında ve öyle anlaşılıyor ki; Turistlerin Maraşın Türk Otoritesi altında açılma fikrine bir kesim daha kararsız bakıyor.

7- Turistik tesisler ( oteller, apart oteller, butik oteller, restoranlar, club ve tavernalar ) Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı ( yerli ) Yerli halkımızın yaklaşık 60 oranında bir kesimi bu fikri savunurken, yüzde 24 oranında bir kesim ise buna şiddetle katılmakta yani toplamda yüzde 84 oranında bir kesim ağırlıklı olarak bu tesislerin Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı fikrine olanak sağlanmalı inancını taşıyor. Yüzde onluk bir kesim ise kararsızlığını bu anlamda korurken;  6 oranında ise yerli halkımız buna karşı çıkıyor. Yine de büyük oranda bu tesislerin daha önceki işletmecileri veya sahipleri tarafından Türk idaresi altında açılma fikri ağır basıyor açıkça söylenebilir.

8- Turistik tesisler ( oteller, apart oteller, butik oteller, restoranlar, club ve tavernalar ) Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı ( yabancı ) Turistlerin yine yerli halka benzer şekilde yaklaşık 56,7 oranında bir kesimi bu fikri savunurken, yüzde 8,3 oranında bir kesim ise buna şiddetle katılıyor. Yani toplamda yüzde 65 oranında bir kesim ağırlıklı olarak bu tesislerin Türk otoritesi altında daha önceki sahipleri tarafından açılmalı fikrine olanak sağlanmalı inancını taşıyor. Bir diğer taraftan da Yüzde 21,6 bir kesim ise kararsızlığını bu anlamda korurken; 9.4 oranında ise yerli halkımız buna karşı çıkıyor. Şiddetle karşı çıkanların oranı ise 4.Turistlerin bu anlamda belirtilen tesislerin daha önceki işletmecileri veya sahipleri tarafından Türk idaresi altında açılma fikri yine de ağır basıyor sonucuna ulaşabiliriz.

9- Maraşın eski Vakıf Malı olması hakkındaki iddiaların ve veya sonuçlarının uluslar arası hukuk nezdinde çözülmesi gerektiğine inanıyor musunuz? (Yerli) Maraşın tapusunun Vakfiyelere ait Evkaf malı olduğuna dair çözüm yolunun uluslar arası
hukuk yolu ile çözülmesi gerekliliğine olan inanç yüzde yirmi beş olarak belirtilirken; bu rakam yüzde beş ile şiddetli bir şekilde hem fikir olunuyor. Bir diğer taraftan; yüzde kırkbeşlik bir kesim bu soru karşısında tam olarak kararsızlığını belirtirken; yüzde yirmi beş
oranında bir kesim ise bu seçeneğe tamamı ile karşı görüş beyan ediyor. Öyle anlaşılıyor ki; uluslar arası hukukun Maraş olayına karşı çok duyarlı olmayacağı inancı yerli halkımızda daha bir ağır basıyor.

10 - Maraşın eski Vakıf Malı olması hakkındaki iddiaların ve veya sonuçlarının uluslar arası hukuk nezdinde çözülmesi gerektiğine inanıyor musunuz? (turist ) Turistler uluslar arası hukukun her zaman daha fazla önem arz ettiği vurgusunu, bu soruya verilen cevaplar ile de kendilerini belli etti açıkçası. Yüzde 31.7 oranında bir kesim buna hemfikir olurken, bu fikre şiddetle olumlu bakanların oranı ise 5,3 oldu. Yani toplamda yüzde 37 oranında bir kesim Maraşın statüsünün uluslar arası hukuk yolu ile çözülebileceğine inanıyor. Bir diğer taraftan ise; yüzde 35 oranında bir kesim bu soruya karşı kararsızlık ifade ederken, 21,7 oranında bir kesim buna karşı çıkarken; 6,4 oranında bir kesim ise buna şiddetle karşı çıkıyor. Turistlerin de genel veriler anlamında uluslar arası hukuğun Maraşın statüsünü çözme anlamında çok da olumlu olmadığı anlaşılıyor.

11- Yerli sakinler, kendi evlerine Türk otoritesi altında dönmeli mi ? ( Yerli  Bu soruya verilen cevaplar daha açık ve net oldu. Bu fikre inananlar; yüzde 45 oranında,şiddetle inananlar ise yüzde 35 oranında gerçekleşti. Yani toplamda 80 bu fikir ağır basıyor.
Yüzde 17.5 oranında bir kesim kararsızlık ifade ederken; 2,5 oranında bir kesim ise bu fikre karşı çıkıyor.

12 - Yerli sakinler, kendi evlerine Türk otoritesi altında dönmeli mi ? (Yabancı) Turistlerin gerçekten de bu soruya verdikleri cevaplar daha da net oldu. Yüzde 51,7 oranında bir kesim bu fikre olumlu bakarken, yüzde 11,7 oranında bir kesim ise şiddetle ayni fikirde olduğunu beyan etti. Toplamda yüzde 63,4 oranında bir kesim turistler tarafından bu soruya olumlu görüş verdi. Yüzde 13,4 oranında bir kesim buna karşı görüş bildirirken, kararsızlar yüzde 23,3 oranında kaldı.

Kaynak: Editör:
Etiketler: ESENYEL, DEN, KAPALI, MARAŞ, İLE, İLGİLİ, KAMUOYU, ARAŞTIRMASI,
Yorumlar
Haber Yazılımı