Haber Detayı
24 Eylül 2015 - Perşembe 23:32
 
Land Rover’ın yeni modeli Discovery oto meraklılarını heyecanlandıracak
DİĞER Haberi
Land Rover’ın yeni modeli Discovery oto meraklılarını heyecanlandıracak

SUV modasının başlamasında önemli bir paya sahip olan Land Rover, yeni modelleriyle iddiasını iyice artırdı. Ürün gamına eklenen makul fiyatlı modellerle satışlarını artıran İngiliz asıllı üretici, Freelander’ın 3’üncü neslini Discovery Sport ismiyle pazara sundu. Range Rover Evoque’nin ön tasarımını alan araç, şık karoserinde 5 veya 7 kişilik oturma düzeniyle sunuluyor. Gökhan KARA- BUGÜN GAZETESİ TAM BİR SUV GİBİ GÖRÜNÜYOR Bu hafta konuğumuz olan Discovery Sport’un 4.6 metrelik uzunluğu, kompakt sınıf bir sedan kadar. Fakat 2.07 metrelik genişlik ve 1.72 metrelik yükseklik, aracın tam bir SUV gibi görünmesini sağlıyor. Yerden yüksekliği rakiplerinden belirgin şekilde fazla olan araç, iniş binişlerde biraz ‘zıplamayı’ gerektiriyor. LEDʹLERLE İMZASINI ATIYOR Aracın kaslı ve sportif görünmesini sağlayan yeni ön tampon, iri motor kaputu ve yüksek omuz çizgileriyle Evoque ile olan akrabalığını gizlemeyen Discovery Sport, arka tasarımıyla markanın en rakidal modeli olmayı başarıyor. Yuvarlak hatlı şeffaf arka farlar, hem bagaj kapağına hem profile taşarak dikkat çekici bir görünüm vadediyor. Tıpkı ön farlar gibi arka farlarda da yuvarlak şekilli LED aydınlatmalar aracın karanlıktaki imzası haline gelmiş. 52 BİN 950 LİRAYA RENAULT MEGANE Fran­sız oto­mo­tiv üre­ti­ci­si Re­na­ult, ye­ni bir kam­pan­ya­ya start ver­di. Ya­rın ak­şa­ma ka­dar de­vam ede­cek kı­sa sü­re­li kam­pan­ya kap­sa­mın­da, Kad­jar ha­riç tüm ben­zin­li mo­to­ra sa­hip Re­na­ult mo­del­le­rin­de 1600 li­ra­ya va­ran in­di­rim­ler su­nu­yor. Bu kap­sam­da pe­şin alım­lar­da ge­çer­li ol­mak üze­re Symbol 36 bin 900, Cli­o HB 40 bin, Me­ga­ne HB 52 bin 950, Flu­en­ce ise 62 bin 650 li­ra­dan baş­la­yan fi­yat­lar­la sa­tı­şa su­nu­lu­yor. 36 BİN LİRAYA VADE FARKI YOK  Fi­at, ye­ni cros­so­ver mo­de­li 500X için özel avan­taj­la­ra sa­hip bir kam­pan­ya baş­lat­tı. Ay so­nu­na ka­dar de­vam ede­cek kam­pan­ya kap­sa­mın­da ara­ca özel 36 bin li­ra­ya ka­dar 18 ay va­de­li ve yüz­de 0 fa­iz­li kre­di se­çe­nek­le­ri su­nu­lu­yor. 500X’­i da­ha dü­şük pe­şi­nat ve da­ha uzun va­dey­le sa­tın al­mak is­te­yen­le­ri de unut­ma­yan mar­ka, 40 bin li­ra­ya ka­dar 40 ay va­de ve yüz­de 0.70 fa­iz avan­ta­jı da ha­zır­la­mış. 4X4 ve otomatik vites opsiyonları olan aracın fiyatı 62 bin 900 li­ra­dan baş­lıyor. 240 BEYGİRLİ BENZİNLİ Araç Türkiye’de ilk aşamada 2 litrelik turbo beslemeli benzinli motorla sunuluyor. Kısa süre içinde seçenekler arasına 2 litrelik dizel ünite de eklenecek. 9 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen benzinli motor, 240 beygir güç ve 340 nm tork üretiyor. 1744 kilogramlık ağırlığa rağmen performans yeterli. Araç 0-100 km/s ivmelenmesini 8.2 saniyede tamamlarken saatte 199 kilometre sürate ulaşabiliyor. Yeni şanzımanın sarsıntısız geçişleri sakin kullanıma teşvik ediyor. 310 benzinli modelin başlangıç fiyatı. TÜKETİM 8 LİTRE Ara­cın or­ta­la­ma tü­ke­ti­mi fab­ri­ka ve­ri­le­ri­ne gö­re 8 lit­re. Bi­zim de­ne­me­le­ri­miz­de or­ta­ya çı­kan 10.1 lit­re­lik or­ta­la­ma bi­le, ağır­lık ve gü­ce gö­re ma­kul sa­yı­la­bi­lir. Mar­ka­nın Ter­ra­in Res­pon­se isim­li çe­kiş kon­trol sis­te­mi, Dis­co­very Spor­t’­ta da yer alı­yor. Kum, ça­kıl, buz gi­bi fark­lı yol du­rum­la­rı­na gö­re ayar­la­na­bi­len sis­te­min spor mo­du da bu­lu­nu­yor. Yer­den yük­sek ka­ro­ser, yük­sek hız­lar­da yat­ma eği­li­min­de ol­sa da ge­nel ola­rak ara­cın tu­tun­ma ka­bi­li­ye­ti ol­duk­ça ba­şa­rı­lı. Ara­zi ka­bi­li­ye­ti ise, sı­nı­fı­nın en iyi­le­rin­den. KALİTE SEVİYESİ ARTMIŞ Ara­cın iç me­ka­nın­da Fre­elan­der 2’den iz­ler var. Cam ku­man­da­la­rı ve yer­le­şi­mi ön­ce­ki ne­sil­den mi­ras. Bol­ca tu­şa sa­hip or­ta kon­sol, bu­na rağ­men ol­duk­ça er­go­no­mik. Mal­ze­me ve iş­çi­lik ka­li­te­si ön­ce­ki nes­le gö­re be­lir­gin şe­kil­de ar­tı­rı­lır­ken, kon­sol­da kul­la­nı­lan de­ri dö­şe­me ka­li­te se­vi­ye­si­ni zir­ve­ye ta­şı­mış. Çe­vir­me­li vi­tes ko­lun­dan vaz­geç­me­yen mar­ka, hem ön hem ar­ka sı­ra­da ol­duk­ça fe­rah bir iç ha­cim su­nu­yor. Kol­tuk­lar da faz­la­sıy­la ra­hat.
Kaynak: Editör:
Etiketler: Land, Rover’ın, yeni, modeli, Discovery, oto, meraklılarını, heyecanlandıracak,
Yorumlar
Haber Yazılımı