Yazı Detayı
29 Ekim 2019 - Salı 14:58
 
BİLİMSEL VARSAYIM
Ergün Şoföroğlu
 
 

Dinamik bilimsel verilerin ve kanıtlanmış gerçeklerin aydınlatmasına rağmen, bugünkü dünyada uluslararası dengelerin hesabı yapılırken, insancıl dengelere yaklaşılmadığını kavrayamayan; statik ahlak kurallarının etkisinde uluslararası ilişkilerde uluslararası hukukla adalet sağlanabileceğini; diyalogla anlaşmaya varılabileceğini ve sadece diplomasi ile barışın gerçekleştirilebileceğini yansıtan varsayımlar benimseyen ve tarih boyunca uluslararası ilişkileri yönlendiren pragmatizm hakkında bilgisi olmayan yöneticiler, toplumlarını içine düşürülmüş çıkmazdan kurtarma çalışmalarında başarılı olamazlar.                                                                              

  ‘’Varsayım: bilimsel bir yasayı meydana çıkarabilmek için bir olgular dizisine dayanarak temellendirilmiş doğrulanması gereken bilimsel sanıdır. Bilimsel varsayım, tanıtlanmış bir olgular dizisiyle temellenir, varbulunan tüm öteki bilimsel olgularla da uyum içindedir ve doğrulukları kesinleşmiş bilimsel bilgilere asla ters düşmez. Eğer bu nitelikleri taşımıyorsa zaten bilimsel bir varsayım değildir.  Varacağı sonucu içermeyen bir başlangıçtan yola çıkılmaz. Kimi yerde yanlış varsayımlar bile yararlı olur.  Doğru varsayımlar yanlış varsayımları dışındalayarak elde edilir. Bilimsel varsayımlar öngörü olarak da nitelenebilir.’’                                                                                                      

  Somut koşulları incelemek yerine, soyut genellemeler yapmakla yetiniriz. Kolaycılığa kaçarak somut verilere dayanmayan genellemelerle kendimiz söyleyip kendimiz inandığımız kuşkulu mitoloji ve duygusal efsanelere, dogmalara bel bağlayıp sonunda bunların hiçbir yere yaramadığını fark edip düş kırıklığına uğramak çağımızda zaman kaybıdır.                                                     

Uluslararası hukuk karşılıklı güç ve çıkar dengelerine göre oluşan bir hukuktur. Uluslararası ilişkilerde nerede bir hak var ise orda bir erdem veya tüze hali değil, orda bir gücün eylem hali vardır. Diyalektik metotla düşünme yeteneğinden yoksun yönetici, ‘barış ve savaş’ diyalektiğini kavrayamaz ve tek yanlı düşünceyle ütopist kavalıyla barış şarkıları çalmayı sürdürür. Tarihsel süreçteki tüm yanılgılarımız olgu ve olaylara metafizik bir açıdan tek yanlı olarak bakmaktan doğmuştur.                                                                                                                                                                           

Bu görüşlerimi belirtirken Machavelli’nin şu varsayımı (önerisi) aklıma geldi. ‘’Güçten korkmaktansa güç kullanma yoluna girmek daha iyidir her zaman. Korkuya kapıldığınız sürece, savaşı önlemek umuduyla ödün vermek zorunda kalacaksınız, çok kez görüldüğü gibi, yine de önleyemeyeceksiniz. Çünkü açıkça korkarak boyun eğdiğiniz kimse verdiğinizle yetinmek şöyle dursun, daha fazlasını isteyecek ve istekleri sizi küçük gördüğü ölçüde artacaktır. Ayrıca sizi desteklemeye istekli kimse de çıkmayacak, çünkü ya çok güçsüz ya da korkak görecekler sizi.’’. ‘’Haddini bil besleme’’ diye hakaretle tehdit edebilecekler.                                                                                

Türkiye Cumhuriyeti’nin Suriye sınırında terörü sona erdirip insanları korumaya almak yönündeki erdemli tavrı, kararlılığı ve diyalektik düşünceyle başlattığı askeri hareketi sayesinde bölgede değiştirdiği koşullar sonunda, Suriye’yi pragmatik mantıkla rekabet içinde savaş alanına çeviren emperyalist güçler, tutumlarını değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu gelişme yıllardır sadece diyalog ve diplomasi ile başarılamamıştı.                                                                                            

Gerçekçi politika gücün sınırlarının hesaplanması ve önceliklerin saptanmasıyla başlar. Yapmamız gereken, gerçekleri tasarımlarımıza uydurmaya çalışmak değil, tersine tasarımlarımızı gerçeklere uygun kılmaktır.                                                                                                                                                                                                                 

 
Etiketler: BİLİMSEL, VARSAYIM,
Yorumlar
Haber Yazılımı