Yazı Detayı
24 Şubat 2020 - Pazartesi 19:07
 
YDP Cumhurbaşkanlığı Manifestosunu Açıkladı
Hakan Yozcu
kibrishakikat@gmail.com
 
 

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Prof Dr Erhan Arıklı Cumhurbaşkanlığı seçim manifestosunu Girne Alsancak’ta  görkemli bir tören ile açıkladı.
  Prof Erhan Arıklı, önümüzde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde öncelikle “Toplum Lideri” veya “Müzakereci” değil, “Cumhurbaşkanı”  seçeceğimizin üzerinde durdu.
Cumhurbaşkanı görev ve yetkilerinin anayasada belli olduğunu söyleyen Arıklı, “Cumhurbaşkanına teamüller gereği yüklenen “Toplum Liderliği” veya “Müzakereci” sıfatlarının anayasal bir zemini yoktur. Oysa Anayasamızın 3. Maddesinin 4. Fıkrası: “Hiçbir organ, makam veya merci, kaynağını bu anayasadan almayan bir yetkiyi kullanamaz” demektedir. KKTC yasalarına göre yabancı devlet ve uluslararası kuruluşlarla anlaşmaları müzakere etme ve sonuçlandırma yetkisi, Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Dışişleri Dairesi’nin görevidir.” diye belirtti. 
Arıklı: “ Şu ana kadar Cumhurbaşkanlarımızın yürüttüğü müzakere süreçlerinin herhangi bir anayasal ve yasal zemini olmadığını,  Cumhurbaşkanı müzakere sürecini yürütecekse, KKTC meclisi tarafından mutlak surette bir karar alınarak bu görevi sürdürmesi gerekmektedir.” diyerek “Federasyon temelli müzakerelerin artık bittiğini, bundan sonra Rumlarla ancak “iki devletli bir çözüm” veya “konfederal bir sistem” temelinde görüşmeleri sürdürebileceğimizi ifade ediyoruz.” dedi.
Prof Arıklı Yol Haritasını belirleyerek neler yapılması gerektiğini açıkladı: “En kısa süre içerisinde self determinasyon (Halkların kendi kaderini belirleme hakkı) hakkımızı kullanmak için referandum yapacağız. Kıbrıs Türkleri toplum değil, bir halktır” dedi.
“Halkın artık federasyondan umudunu kestiğini, artık iki devletli çözüm modeli istediğini” belirterek, “Şu ana kadar  yapılan tüm görüşmelerden Rumların masadan kaçtığını, anlaşmaya bir türlü yanaşmadığını” belirtti.
 “Buna rağmen Sayın Akıncı’nın hiçbir şey almadan birçok tavizler verdiğini” belirtti.
Crans Montana görüşmelerinde Sayın Akıncı’nın “Artık iki devletli çözüm üzerinde durulması gerektiğini” söylediğini ve fakat sonra nedense bu söylediğini unutarak tekrar federasyon konusunu gündeme getirdiğini söyledi. 
Federasyon konusunda yeterince zaman harcandığını belirten Arıklı: “Daha fazla beklenilmesinin gereği ve anlamı yoktur. 
Artık yeni şeyler söylenilmelidir. Kıbrıs’ta yeni fikirlere ihtiyaç duyulduğu, BM Genel sekreteri Gutteres ’in 15 Ekim 2018 tarihinde Güvenlik Konseyinde sunduğu raporda da açıklanmıştır. Hatta Anastasiadis bile “Desantralize Federasyon” önermiş ve yıllardan beri süregelen federasyon görüşmelerinin dışına çıkılabileceğini göstermiştir.
Biz, bu noktada, diğer adaylardan farklı olarak, “Artık federasyon temelli müzakerelerin bittiğini ve Cumhurbaşkanı seçilmemiz halinde Rumlarla federasyon görüşmeyeceğimizi” ilan ediyoruz.
Bize göre yapılması gereken ilk şey Kıbrıs Türk Halkına “Federasyon İsteyip İstemediğini Sormak” olmalıdır.
Biz, halkımıza, gerçekte ne istediğini soracağız. Halk, federasyon istiyorsa Cumhurbaşkanı olarak müzakere görevini Meclise devredeceğiz. Anayasada Cumhurbaşkanının görevleri arasında “Müzakere” ve “Görüşmecilik” yetki ve görevi yoktur. Böyle bir durumda Meclis veya Hükümet bir müzakereci tespit eder.
Ama biz halkımızın artık iki devletli bir çözüm istediğini, KKTC’ye sahip çıktığını ve yapılacak referandumda Federasyonu reddederek, KKTC’nin ilelebet yaşayacağı 2 devletli bir çözümden yana tavır koyacağını biliyoruz.” dedi.
Arıklı halkımızın federasyonu reddettiğinin ortaya çıkmasıyla KKTC’yi dışa açmak için modellerimizi ortaya koyacağız diyerek yapılacakları şöyle sıraladı:
“ Federasyon görüşmelerini noktaladığımızı, bundan sonra ancak iki devletli çözüm istediğimizi dünyaya duyuracağız. Bizi tanıyabilecek ülkeler nezdinde yoğun bir diplomasi faaliyeti yapıp tanımalarını sağlayacağız.(Kosova Modeli) 
 Bizi tanıyamayacak ülkelerin bizimle doğrudan ticari, kültürel ve sportif ilişkiler kurabilmeleri için çalışmalar yapacağız.(Tayvan Modeli)
Bu arada Anavatan Türkiye ile yeni bir anlaşma yapıp dış misyonlarında KKTC’yi de temsil etmesi için Türkiye’ye yetki vereceğiz. Bizim için önemli olan bazı ülkelerde Temsilciliklerimizin varlığı devam edecek. Bazı ülkelerde ise Türkiye Büyükelçiliklerinde KKTC temsilcilerinin de diplomatik görev yapmasını sağlayacağız. Aynı şekilde savunma işbirliği anlaşması yaparak savunmada da Türkiye ile çok daha yakın işbirliği ortamı yaratacağız.  Bir başka deyişle bugünkü durumu resmileştireceğiz. 
Prof Dr Erhan Arıklı, “BM’nin KKTC’nin tanınmaması için alınan kararların tavsiye niteliğinde karar olduğunu,  tanıyan ülkelere sadece teessüfler bildirildiğini, tanıyan ülkeye herhangi bir yaptırım veya ceza gelmeyeceğini”  belirtti. Kosova’nın tanınmasını örnek verdi.
 “KKTC’nin tanınmaması halinde bile dünyanın sonu olmadığını, Uluslararası hukukta Devlet olmanın şartları arasında “Tanınma Şartı”nın bulunmadığını” söyledi. “Devlet olma için gereken şartların  “Sınırları belirli bir toprağa sahip olmak,” 
“Bu Toprak üzerinde egemen olmak”, “Bu toprak üzerinde yaşayan birlikte yaşama arzusu üzerine anlaşmış bir halka sahip olmak” ve “ yöneten bir siyasi iktidara sahip olmak.”olduğunu belirterek bütün bu şartların KKTC’de var olduğunu” söyledi.
Prof Arıklı, “Kıbrıs Konusunda ikinci adımlarının Taşınmaz Mal Komisyonunu aktif hale getirmek olacaktır” diyerek “Mülkiyet sorununun çözülmesiyle Kıbrıs sorununun iki devletli bir çözüm formülü ile büyük ölçüde halledileceğini” belirtti.
Maraş meselesine de değinen Prof Arıklı “Maraş’ı açacaklarının parti manifestosunda yer aldığını ve bu düşüncenin Hükümet programına alındığını ama bunun sadece envanter çalışması ile kalındığını” belirtti.
Prof Arıklı “Maraş’ın iskâna açılması ülkemize ekonomik, sosyal ve siyasal kazanımlar sağlayacaktır… Maraş’ın sadece tamiratı için gereken para 2 milyar dolardır. 
Bu paranın bir an evvel ekonomimize akmasını sağlamamız gerekiyor. Yapılacak tek şey; Maraş’ı askeri bölgeden çıkaracak bir bakanlar kurulu kararı almak ve mal sahip olduğunu iddia eden Rumlara TMK ya başvurmalarının önünü açmaktır.” dedi.
Prof Arıklı “Ülkemize yıllardır haksız ambargo uygulandığını fakat Hükümetlerimizin bu ambargoları delmek, alternatif pazarlar ve metotlar bulmak yerine; beceriksiz ve aciz kaldıklarını, bunu da kader olarak kabullendiklerini” söyledi.
“ABAD kararları ile ülkemize uygulanan ticari ambargoları alternatif pazarlar bularak çok rahat delebiliriz. Yeter ki kaliteli, ucuz ve sağlıklı ihraç malları üretebilelim.” dedi.
Spor ambargolarının da üzerinde duran Prof Arıklı, “Bunların da delinebileceğini” söyledi. Arıklı “Dışişlerinde temsilci olarak görev yaptığımız süre içerisinde, başarılı çalışmalar sonucu Azerbaycan ve Kırgızistan’a doğrudan uçuş gerçekleştirebilmiş ve Kırgızistan Milli Futbol ve Basketbol takımlarını Kırgızistan Spor Bakanının kafile başkanlığında adamıza getirmiş ve tarihimizde ilk defa Futbol ve Basketbolda milli maçlar yapabilmiştik. Aynı şekilde KKTC Şampiyonu Küçük Kaymaklı futbol takımını Kırgızistan’a götürmüş ve orada Şampiyon takımlarla maçlar yaptırabilmiştik. 
Bizden sonra bu çalışmaların arkası gelmedi. Çünkü ne bizi yönetenlerin; ne de bizi dışarıda temsil edenlerin ambargoları delmek için ciddi bir niyet ve çalışmaları olmadı. 
Oysa 2004 yılında yapılan Annan Planı referandumundan sonra önümüze çok büyük fırsatlar çıkmış; ama bu konuda ciddi bir çalışma yapılamadığı ve hemen Federasyon görüşmelerine geçildiği için ambargoları kaldırmak veya delmek için çaba harcanmamıştır.” dedi.
Arıklı “Cumhuriyet Güvenlik Kurulunu aktif hale getireceğiz. 
Devlete hakaret eden, devleti küçük düşüren faaliyetleri engellemesi ve yasal tedbirleri alması konusunda herhangi bir tedbir almayan Hükümetlere bu konuda telkinlerde bulunacağız.” dedi.
Cumhurbaşkanlığı görevinin sembolik bir makam olmadığını, Cumhurbaşkanının bu görevleri hakkı ile kullandığı takdirde KKTC’nin çok daha iyi yönetilebilen bir ülke olduğunun görüleceğini belirtti. Arıklı:  “Cumhurbaşkanı olduğumuzda Anayasa ve yasalarla bize tevdi edilen bu görevleri yürütebilmek için çeşitli komisyonlar kuracak, özellikle müşavir statüsünde olup evinde vakit geçiren ehliyetli ve liyakatli kişileri bu komisyonlarda değerlendireceğiz.” dedi.
Son olarak Başkanlık Sistemine parmak basan Arıklı “KKTC’de parlamenter sistemin artık kendini tükettiğini, bu sistemin daha fazla devam edemeyeceğini”  söyleyerek bu siyasi yapının değişmesi gerektiğini ve Başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini belirtti.
Prof. Arıklı “Sistem değişikliği için gerekli hukuki ve siyasi zemini hazırlamaya yönelik çalışmaları yapacağız. 
Bizim dönemimizde; bir sonraki seçimlerin “KKTC Devlet Başkanı’nı seçecek seçimler” olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” dedi.

 
Etiketler: YDP, Cumhurbaşkanlığı, Manifestosunu, Açıkladı,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
18 Mayıs 2020
YANGINLAR CİĞERİMİZİ PARÇALADI
14 Mayıs 2020
PİLE’DE SULAR DURULMUYOR
12 Mayıs 2020
CORONA TURİZMİMİZİ VURMASIN
03 Mayıs 2020
OKULLAR TATİL EDİLMELİ
30 Nisan 2020
ADANALIM
29 Nisan 2020
CORONADA BUNDAN SONRASI
21 Nisan 2020
“Bitemeyen Proje” Üzerine
13 Nisan 2020
SOYLU’NUN İSTİFASI ÜZERİNE
06 Nisan 2020
CEVAHİR CAŞGİR’DEN “YÜZSÜZ ŞİİRLERİM”
30 Mart 2020
Vefa Arayan Şair’den “Kalbim Senindi” Romanı
12 Mart 2020
Coronavirüs’ü De Oyuncak Ettik
09 Mart 2020
Sınırlarımızda Biber Gazı ve Cop
05 Mart 2020
İlke Susuzlu İle Tiyatro Konuştuk
03 Mart 2020
Diyetisyen Olmak
02 Mart 2020
Kadirli İdlip’te Şehit Olan Evladına Ağladı
01 Mart 2020
İskenderun Belediyesi Tiyatro Topluluğu
26 Şubat 2020
Herkese Küsmek?
25 Şubat 2020
ZABITALARIN GAZİLERLE ZORU NEDİR?
20 Şubat 2020
İskele Yine Karıştı
18 Şubat 2020
ÖĞRETMENİMİZ METİN BİÇER’İN ARDINDAN
17 Şubat 2020
“Bir Ahi Zaman” Oyunu
13 Şubat 2020
Ölçü Dozunu Aşmamak Gerek
12 Şubat 2020
Artık Bir Edebiyat Tarihimiz Var
10 Şubat 2020
Nihal Salman İle Aile Üzerine Bir Sohbet
06 Şubat 2020
Taşkent Doğa Parkı
04 Şubat 2020
KIBRIS TÜRK EDEBİYATI DEV BİR ESERE KAVUŞTU
31 Ocak 2020
Baş Döndürücü Gelişmeler Oluyor
29 Ocak 2020
Yüzde 5.5 Artış mı Dediniz?
27 Ocak 2020
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE’M
23 Ocak 2020
YDP’nin Adayı Prof. Arıklı
14 Ocak 2020
YDP’den Gövde Gösterisi
13 Ocak 2020
Avni’ye Göre “İstanbul Daveti”
09 Ocak 2020
Erdinç Akgür İle Devlet Tiyatroları’nı Konuştuk
08 Ocak 2020
Avni’ye Göre Yeni Hükumet
06 Ocak 2020
Son Durak Meyhanesi
03 Ocak 2020
YENİ YILDA YENİ UMUTLARIMIZ
02 Ocak 2020
Doğu Türkistan Gerçekleri
30 Aralık 2019
Kıbrıs Türkünün Bağımsızlık Mücadelesi
26 Aralık 2019
Sebahattin Kurt İle Çukurovalıları Konuştuk
22 Aralık 2019
“WOYZECK” Oyunu Üzerine
19 Aralık 2019
ADAYLAR YAVAŞ YAVAŞ AÇIKLANIYOR
15 Aralık 2019
Dursun Koç İle Sporumuz ve Denizcilik Üzerine Konuştuk
12 Aralık 2019
YDP’nin Engellenemeyen Yükselişi
09 Aralık 2019
Cehaletin Böylesi Görülmedi
05 Aralık 2019
Avni’ye Göre Hükumetin Gitmesi Çok Yakın
03 Aralık 2019
Dışarısı İçeriden Karanlık
27 Kasım 2019
“ÇUKUROVA YANIYOR” Üzerine
26 Kasım 2019
Veysel Üresin İle Çukurovalı Sanatçılar Hakkında Konuştuk
18 Kasım 2019
Kadirli Sucuk Ekmek ve Oğuzhan Usta
14 Kasım 2019
Karakütük Köyü’nde Akrabalarla
12 Kasım 2019
Hasan Dede Türbesi ve Kadirli Kent Müzesi
06 Kasım 2019
Kıbrıslılar Bizi Neden Sevmiyor?
01 Kasım 2019
“Kardeşimin Hikâyesi” Üzerine
30 Ekim 2019
KKTC ÇUKUROVALILAR DERNEĞİ Nİ ZİYARET ETTİM
20 Ekim 2019
SESSİZ ÇIĞLIK ÜZERİNE
15 Ekim 2019
Vatan Sana Canım Feda
13 Ekim 2019
“Barış Pınarı” Hayırlı Olsun
09 Ekim 2019
YDP 3. Yılını Kutladı
07 Ekim 2019
I.Akdeniz Uluslararası Araştırmalar Kongresi’nin Ardından
30 Eylül 2019
“ERZİNCAN YÖRESİ ALEVİLERİ”
25 Eylül 2019
İLK YERLİ OPERAMIZ ARAP ALİ DESTANI
23 Eylül 2019
YDP’DE AŞURE GÜNÜ
19 Eylül 2019
ÇUKUROVA TÜRKMENLERİ
18 Eylül 2019
Avni’nin Kehanetleri
12 Eylül 2019
Tekin Bertiz’in Ardından
05 Eylül 2019
OĞUZ BOYLARI KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI ARİF ZEREN İLE SÖYLEŞTİK
03 Eylül 2019
AVNİ İLE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ÜZERİNE KONUŞTUK
25 Ağustos 2019
GÜVERCİNLİK KÖYÜ ÇÖPLÜK MÜ?
20 Ağustos 2019
“Yangın Yerinde” Kabare mi Komedi mi?
19 Ağustos 2019
“GELECEK 100 YIL” Üzerine
15 Ağustos 2019
AVNİ İLE BAYRAMLAŞTIK
05 Ağustos 2019
KAZA “GELİYORUM” DEMEDİ
01 Ağustos 2019
Milli Değerleri Koruma Derneği Ve İsfendiyar Dayı
28 Temmuz 2019
ADANALILAR DERNEĞİ ÇOK İDDİALI GELİYOR
25 Temmuz 2019
AVNİ’YE SORDUM
22 Temmuz 2019
Kenan Akın İle Güncel Konular
18 Temmuz 2019
KİM BU AVNİ?
15 Temmuz 2019
Sadece Suriyelilere mi Vize?
11 Temmuz 2019
BOŞ VERDİM
09 Temmuz 2019
Postamız Nasıl Çalışıyor?
08 Temmuz 2019
Derman Atik İle Tiyatro Üzerine
04 Temmuz 2019
KÜLTÜREL MİRASIMIZI KİM YÖNETİYOR?
27 Haziran 2019
Hakan Tulumbacı İle Sanat Üzerine
27 Haziran 2019
Harun Tulumbacı İle Sanat Üzerine
25 Haziran 2019
Ertaç Hazer İle Kültür-Sanat
21 Haziran 2019
Hükümet Kuruldu Kurulmadan Vuruldu
18 Haziran 2019
DR CEMAL MERT İLE SÖYLEŞTİK
16 Haziran 2019
Gelişmekte Olan Farklı Bir Spor: Okçuluk
13 Haziran 2019
AVNİ’Nİ BÜYÜK İDDİASI
29 Mayıs 2019
Solcu Efendi” Üzerine Birkaç Kelam
23 Mayıs 2019
Kıbrıs’ta Osmanlı Öncesi Türk İzleri
19 Mayıs 2019
TERAPİ Üzerine
15 Mayıs 2019
ZAMAN
22 Nisan 2019
ATA - DEDE YURDUNDA
11 Nisan 2019
BÖYLE YARIŞMA OLUR MU?
07 Nisan 2019
Aşık Veysel Ve Nesimi’yi Anma Toplantısı
02 Nisan 2019
“Yaşamak Nazım Gibi” Oyunu Üzerine
27 Mart 2019
“27 Mart” KKTC İçin Acı ve Buruk Bir Gün
21 Mart 2019
“Kıbrıs’ın Dünü, Bugünü Ve Yarını”
18 Mart 2019
Bütçemiz Error Veriyor
14 Mart 2019
Sen Neymiş Be Abi!
10 Mart 2019
İRSEN KÜÇÜK’ÜN ARDINDAN
05 Mart 2019
Dairelerde Damga Pulu Sorunu
04 Mart 2019
Şerefine İnsanoğlu
01 Mart 2019
Su Akar Güldür Güldür
28 Şubat 2019
YDP Meşalesini Güvercinlik’te Yaktı
27 Şubat 2019
Liderlerden Farklı Söylemler
24 Şubat 2019
Teknoloji Mi, Dedikodu Mu?
19 Şubat 2019
Genç Ama Başarılı Diyebileceğimiz Bir Bakan
18 Şubat 2019
Sendikalarımızın Amacı Ne?
14 Şubat 2019
Öyle Bir Dünyada Yaşıyoruz Ki!
10 Şubat 2019
Uçak Biletleri Ucuzlayacak Mı?
06 Şubat 2019
Türkeş’in Evi
05 Şubat 2019
Sosyal Medya Siyaseti
04 Şubat 2019
Bu Hükümetten Keyif Alıyorum
31 Ocak 2019
Anketle Cumhurbaşkanı Mı Olur?
22 Ocak 2019
ELEKTRİK FATURALARI EZBERE Mİ HESAPLANIYOR?
22 Ocak 2019
Kıbrıs Patatesinden Vaz Mı Geçiliyor?
22 Ocak 2019
Bayrak Namustur Şereftir
18 Ocak 2019
Kıbrıs Patatesinden Vaz Mı Geçiliyor?
11 Ocak 2016
KADINLAR KAHVEHANESİ
Haber Yazılımı